โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory มินิแฟคตอรี่ โรงงานพร้อมสำนักงาน โรงงานพร้อมที่พักอาศัย
XHTML Validated

โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory มินิแฟคตอรี่

55 หมู่1 ถนนธัญบุรี - วังน้อย
ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

แผนที่โครงการอริยทรัพย์ โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory

[ดาวโหลดแผนที่โครงการ]
 

โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory อริยทรัพย์มินิแฟคตอรี่

โครงการอริยทรัพย์ โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory

ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ติดถนนสายธัญบุรี-วังน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการที่มีความคล่องตัวในการเดินทางคมนาคมขนส่ง เข้าสู่ถนนหลัก การก่อสร้างโรงงาน คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการเป็นเจ้าของโรงงานสำเร็จรูปพร้อมที่ดินในรูปแบบ โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory มินิแฟคตอรี่ โดยสามารถเป็นทั้งโรงงาน สำนักงานและที่พักอาศัยแบบครบวงจร เหมาะกับ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต
โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory พร้อมอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย