โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory โรงงานพร้อมสำนักงาน โรงงานพร้อมที่พักอาศัย
XHTML Validated

โฮมออฟฟิศ แฟคทอรี่

โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory พร้อมอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 570 ตร.ม. บนพื้นที่ 200 ตร.ว.
MiniFactory

ส่วนของโรงงาน

ตัวโรงงาน Mini Factory ออกแบบให้ทันสมัย มีพื้นที่การ ใช้สอยถึง 390 ตารางเมตร จัดสรรพื้นที่ใช้สอย ให้ได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมความแข็งแรงของ โครงสร้าง เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

[ดูรายละเอียดโรงงานสำเร็จรูป]

Office

ส่วนของสำนักงาน

สำนักงานมีพื้นที่ในการใช้สอยถึง 120 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น 1 ห้องน้ำ

[ดูรายละเอียดสำนักงาน]

Home ที่พักอาศัย

ส่วนที่พักอาศัย

มีพื้นที่การใช้สอยถึง 60 ตารางเมตร ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

[ดูรายละเอียดพักอาศัย]

สาธารณูปโภค โรงงานสำเร็จรูป MiniFactory

ระบบรักษาความปลอดภัยรอบๆโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ระบบรักษาความปลอดภัย
รอบๆโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน 30/100 แอมป์ 3 เฟส มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน
30/100 แอมป์ 3 เฟส
       
มิเตอร์น้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว มิเตอร์น้ำประปา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว
ถนนในโครงการเทคอนกรีตหนา 20 ซ.ม ถนนในโครงการเทคอนกรีตหนา
20 ซ.ม. เพื่อรองรับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่
       
โทรศัพท์ 2 เลขหมายพร้อม hi-speed internet โทรศัพท์ 2 เลขหมาย
พร้อม hi-speed internet
   

โครงการอริยทรัพย์ โรงงานสำเร็จรูป MiniFactory

55 หมู่1 ถนนธัญบุรี - วังน้อย
ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

แผนที่โครงการอริยทรัพย์ โรงงานสำเร็จรูป MiniFactory

[ดาวโหลดแผนที่โรงงานสำเร็จรูป]
MiniFactory โรงงานสำเร็จรูป พร้อมอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย